Vanliga frågor och svar


Vad är Blue Ocean Strategy egentligen?

» Vi talar om röda och blå oceaner, där den röda oceanen är alla de olika branscher som existerar idag. I den röda oceanen är branschgränserna och spelreglerna definierade och accepterade av alla aktörer. I den röda oceanen försöker de olika aktörerna att konkurrera ut varandra för att få en större andel av den existerande marknaden. Möjligheter till tillväxt och vinst kan då vara begränsade.

» Blåa oceaner symboliserar de outnyttjade marknader där spelreglerna inte är givna och där konkurrensen inte saknar någon betydelse. Potentialer till att skapa blå oceaner finns redan runt omkring oss, men vi ser dem inte pga. traditionella metoder för strategiutveckling. Blå oceaner skapas genom att titta utanför de traditionella

faq

branschgränserna. Det handlar oftast om att ändra strategin till kanske 10-20% för att skapa en blå ocean. De allra flesta blå oceaner skapas av befintliga företag – och inte av patenterbara nya teknologier.

» BOS konceptet ger ett systematisk angreppssätt för att bryta sig ur den röda oceanen genom att omstrukturera marknadsgränserna för att skapa ett kvantumsteg i värde för köparna till lägre kostnad är industristandard. Blue Ocean Strategy ger företagen praktiska verktyg och scheman för att skapa nytt marknadsutrymme.


Vad är det nya i Blue Ocean Strategy?
» Det är inget nytt egentligen i BOS – konceptet är ju baserat på vad andra framgångsrika företag har gjort. Det nya i BOS är de olika verktyg, scheman och processer som utvecklats för att maximera möjligheter och minimera risk. . Blåa oceaner har alltid funnits och kommer alltid att finnas.


Ska alla företag och organisationer ta sig ur den röda oceanen?
» Nej, Det finns möjligheter att hantera konkurrensen effektivt också i en röd ocean. Men tillväxt och lönsamhet ska då visa att man kan hantera strategin i den röda oceanen. Men med tillgång som överskrider efterfrågan i allt fler branscher så kommer en röd ocean strategi sannolikt inte att ge uthållig tillväxt och lönsamhet – utan nytt marknadsutrymme måste skapas.


Har en strategi för blå ocean en högre risk än en strategi för en röd ocean?
» Alla scheman och verktyg för att skapa en blå ocean handlar om att minimera risk. All strategi handlar om att hantera risk och ingen riskfri strategi finns. BOS konceptets sex grundläggande principer hanterar risk – fyra principer avser själva strategiutvecklingsprocessen och två principer strategigenomförandet. Blåa oceaner byggs inte över en dag utan nytt marknadsutrymme skapas successivt. Exempelvis IKEA byggdes inte upp över en dag – men det intressanta är också varför IKEA inte har någon konkurrens.


Hur hållbar är en blå ocean strategi?
» Att skapa blå oceaner är inte en statisk utan dynamisk process. Givetvis finns det risk för att konkurrenter försöker kopiera en blå ocean strategi. Men det finns oftast väldigt stora barriärer för kopiering av en framgångsrik strategi.


Var i organisationen startar man med BOS?
» En BOS process kan startas på olika nivåer i ett större företag. Helst startar man på toppen av organisationen, men man kan också starta långt ner i organisationen. Det finns exempel på MNC’s som startat från toppen och det finns exempel på BOS projekt inom Key Account Management. Intressant är också att BOS kan köras på landsnivå – dvs. skapa nytt marknadsutrymme för ett helt land.