Viktiga punkter om Blue Ocean Strategy (BOS)

Prof. Chan Kim och Renée Mauborgne vid INSEAD har under lång tid forskat och bedrivit praktisk verksamhet om hur företag med långsiktigt hög tillväxt och lönsamhet utvecklat och genomfört sina strategier

» BOS är resultatet av denna forskning av 150 företag i 30 olika branscher över 100 år

» BOS handlar inte om att besegra konkurrenter i den nuvarande branschen utan att skapa nytt marknadsutrymme – eller en blå ocean – genom att göra
   konkurrenterna irrelevanta. ”Din bästa möjlighet att besegra konkurrenterna ligger i att sluta konkurrera med dem”

» BOS handlar om att samtidigt eftersträva både differentiering och kostnadsledarskap för att nå den stora massan av köpare

» BOS konceptet omfattar metodik, verktyg och process för att skapa nytt marknadsutrymme

» Blue Ocean Strategy består av praktiska verktyg och scheman som Strategibild, Värdekurva, De sex vägarnas schema, Kund/nytta schema och Tipping
   Point Leadership

» Processen är utvecklad för att vara visuell för att skapa kunskap samt enkelt och effektivt kunna kommunicera

» BOS har fokus på strategiutveckling men omfattar också genomförande av strategi

» Blue Ocean Strategy är egentligen inget nytt – det är ju baserat på vad andra har gjort för att nå framgång. Det nya är de praktiska och systematiska
   verktygen för att skapa nytt marknadsutrymme. Och att skapa nytt marknadsutrymme går att reproducera baserat på vad andra har gjort!