Hur blå är din ocean?

Svarar ni JA på de flesta av nedanstående frågeställningar är risken stor att ni befinner er i en röd ocean!
Sannolikt så slåss ni med konkurrenterna om industristandard!

» Ökade krav på organisk tillväxt från ägare, styrelser och ”marknaden” – men svårt att uppnå tillväxt?

» Fler och fler marknader är mogna marknader eller har låg tillväxt?

» Fler aktörer kommer in på marknaden – också med risk för överetablering?

» Traditionella företag och marknader utmanas av nya aktörer?

» Erbjudna produkter & tjänster blir alltmer lika inom branschen?

» Ökande prispress?

hur blå är din ocean

» Ökade kostnader för att attrahera kunder – men inte säkert att nya erbjudanden ger kundnytta, tillväxt och lönsamhet utan bara ökade kostnader för
   företaget?

» Är företaget mer fokuserat på att sänka kostnader och kvalitetskontroll än på tillväxt, innovation och att skapa starkt varumärke?

» Företaget arbetar med traditionella metoder för att nå tillväxt – metoder som kan ge förbättringar av värde - men inte är en egentlig värdeinnovation?

» Företagsledningar vill skapa tillväxt, men har inte haft verktyg som ger tillräcklig effekt? Traditionellt tänkande ger begränsningar?

» Rädsla för att gå utanför etablerade marknadsgränser – osäker mark?