Om mig - Lars Carlberg

Utbildning
» Civilekonom från Handelshögskolan Göteborg, 1972

» IMI Advanced Management Program, Genève, 1983

» International Management Program, ESAB, 1988

Arbetslivserfarenhet
1972 - 1991
» Siemens AB; Business Control

» ESAB AB; Chef och General Manager i olika positioner;

hur blå är din ocean
 • Ekonomichef
 • Group Controller, Koncernstab Finans
 • International Business Controller, Affärsområde Maskiner
 • Chef för International Business Control, AO Tillsatsmaterial
 • General Manager, Produktion & Distribution Scandinavia
 • Chef för Nordisk distribution och försörjning
 • Ansvarig för omstrukturering av Tillsatsmaterial i Västeuropa
”Lars Carlberg has successfully completed the Blue Ocean Strategy
qualification process administered by professors Kim & Mauborgne´s
Blue Ocean Strategy-Initiative Centre”

1991 -
» Management consulting;

 • Ahlström & Partners, Partner
 • Management Support Partners
 • Renaissance Worldwide AB
 • Balanced Scorecard Collaborative AB (samarbete med upphovsmännen till BSC prof. Kaplan & Norton)
 • Carlberg Consulting (samarbetsavtal med Balanced Scorecard Collaborative)
 • MAC Partnership, Boston – co-founder
 • Blue Ocean Strategy – kvalificerad BOS konsult av upphovsmännen prof. Kim & Mauborgne)

Branscherfarenheter (nationellt och internationellt)
» Life science, transport, verkstadsindustri, finans, telecom, livsmedel, turism, stål, bygg och offentlig verksamhet