Visualisering av strategin: Fem steg i strategiutvecklingsprocessen

BOS Processen

 • Introduktion till Blue Ocean Strategy & Shift
 • Välj rätta platsen/ affärsområdet/ produktgruppen att starta BOS- initiativet
 • Sätt samman det rätta teamet för BOS-initiativet
 • Beskriv produkt-portföljen i Pionjär-Migrator-Bosättare Karta (PMB-karta)
 • Att göra till nästa gång

 • Workshop 1
 • Kollektivt bygga en enkel bild av nuläget i branschen: Strategibild med nyckelfaktorer och värdekurvor jmf valda konkurrenter
 • Test av strategin
 • Se och förstå behovet av förändring
 • Att göra till nästa gång

 • Workshop 2
 • Upptäcka ”pain points” som köparna upplever att branschen levererar Kund/Nytta schema
 • Identifiera det totala efterfråge-landskapet som kan låsas upp 3 kategorier av icke-kunder
 • Att göra till nästa gång

 • Workshop 3
 • Använda systematiska mönster för att omstrukturera marknadsgränser Six Paths Framework
 • Utveckla alternativa strategiska val som ger både differentiering och låg kostnad Four Actions Framework (ERRC-schema) - Eliminera-Minska-Öka-
 • Skapa Att göra till nästa gång

 • Workshop 4
 • Välj er strategi i Blue Ocean Strategiska mässa, gör snabba marknadstester och förfina erbjudandet
 • Slutför BOS-initiativet genom at ta fram en Affärsmodell som ger värde för er och köpare
 • Lansera, kommunicera och genomför ert strategiska val

 • Workshop 5