Skapa en egen blå ocean

Prof. Chan Kim och Renée Mauborgne vid INSEAD är två globalt erkända strategiprofessorer och är upphovsmän till konceptet Blue Ocean Strategy. Professorerna Kim och Mauborgne har såväl inom privat verksamhet som offentliga organisationer utvecklat metod, verktyg och process som möjliggör att Blue Ocean Strategy konceptet framgångsrikt kan användas praktiskt och på ett systematiskt sätt

I ”Competitive Strategy” eller strategi för en röd ocean, som vi oftast arbetar efter idag, slåss företagen om bl.a. konkurrensmässiga fördelar, att nå tillväxt i mogna och ibland i redan överetablerade marknader och med differentiering av produkter och tjänster. Industrigränserna är definierade och regler för konkurrens är välkända. Att konkurrera i mogna eller överetablerade branscher är inte vägen till uthållig tillväxt och lönsamhet i framtiden - den fortsatta konkurrensen blir helt enkelt en röd ocean dvs. risken är stor att branschen och/eller företag i branschen blöder.

Den stora utmaningen för framtiden är att skapa s.k. ”Blue Oceans” som kännetecknas av ett obestritt marknadsutrymme med liten eller ingen konkurrens. Det handlar om att skapa nytt land – inte att dela upp befintligt! Genom att studera data från 150 Blue Ocean företag i 30 olika branscher har Kim och Mauborgne observerat ett konsekvent mönster i det strate-
giska tänkande bakom skapandet av nya marknadsutrymme och nya branscher – vad Kim och Mauborgne kallar Blue Ocean Strategy.

Forskningsresultaten visar bl.a. på att endast 14% av affärs-/produktlanseringar avsåg investeringar med syfte att skapa nytt marknadsutrymme. Det intressanta är också att dessa investeringar svarade för hela 61% av företagens vinst! Alltså görs stora investeringar i olönsamma projekt!

BOS-företag använder aldrig konkurrenterna som benchmark. Istället gör man konkurrensen irrelevant genom att skapa ett kvantum steg i ökat upplevt värde för kunder och icke-kunder samtidigt som man drastiskt sänker branschens kostnadsstruktur. I traditionell strategiutveckling kan värde för kund skapas till högre kostnad (differentiering) eller ett acceptabelt kundvärde till lägre kostnad (kostnadsledarskap). BOS företag använder sig av både differentiering och låg kostnad vilket är en fundamental skillnad mot det traditionella synsättet. BOS baseras på en syn om att marknads- och branschgränser kan omkonstrueras. BOS företag attraherar omedelbart stora volymer för massmarknaden och får snabbt skalfördelar kontra konkurrenter.

Blåa oceaner finns strax intill oss men vi ser dem inte pga. vårt traditionella synsätt på strategi! När man flyttar sin strategiska inriktning från nuvarande konkurrens till alternativ samt från kunder också till icke-kunder får man insikter om hur man kan omdefiniera de problem som branschen traditionellt inriktar sig på och härigenom konstruera nya värden för köparna.

Läs mer om hur man skapar en egen blå ocean: Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Fyll i dina uppgifter och ladda ner vår broschyr