BOS Processen

Fem steg i strategiutvecklingen
Strategiutvecklingsprocessen genomförs i 5 steg under en tidsperiod av 3-6 månader. Varje steg avslutas med en workshop. Mer…

 

 

Litteratur och Länkar

Blue Ocean Strategy Böckerna
finns översatt till svenska och säljs via de vanliga bokkanalerna. Mer…
 

 

 

Om oss / Evenemang

 
I globalt partnerskap som Senior Blue Ocean Strategy Consultant med Zohan Group
   
Skapa en egen blå ocean